• Fondateur; ancêtre (d'une profession...).
    Maudits soient tes ancêtres (terme d'injure).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X