• (từ cũ, nghĩa cũ) les quatre principes de vertu (respect des rites, loyauté, intégrité, pudeux).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X