• (từ cũ, nghĩa cũ) meeting de prestation de serment des soldats (avant d'aller au combat).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X