• (thông tục) cloche ; niais.
  ta hơi thộn
  elle est un peu cloche.
  (y học) mentalement débile
  thồn thộn
  (redoublement ; sens atténué) un peu cloche ; un peu niais.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X