• ( từ cũ, nghĩa cũ) con nhà thi lễ dune famille de lettrés.
    (từ cũ, nghĩa cũ) sadresser des salutions obséquieuses ; se témoigner des marques de politesse.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X