• Barque ; jonque ; embarcation ; bateau.
    Side-car (monté sur le côte d'une motocylette).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X