• Recevoir et s'entretenir avec (quelqu'un) ; (thân mật) prendre bouche avec (quelqu'un).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X