• (từ cũ ; nghĩa cũ) épingle à cheveux
    (từ cũ ; nghĩa cũ) broche de cheveux (servant à fixer un chapeau aux cheveux)
    (động vật học) stylet (d' insecte)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X