• (nông nghiệp) s'emplir de matières féculentes; devenir nourri (en parlant des grains de riz en formation)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X