• (từ cũ, nghĩa cũ) mandarin subalterne des ministères
    Mandarin honoraire (titre acheté à prix d'argent); richard

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X