• Ourler; border
  Viền chiếc mùi-soa
  ourler un mouchoir
  Mùi-soa viền đăng-ten
  mouchoir bordé de dentelle
  đường viền
  ourlet; bordure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X