• (từ cũ, nghĩa cũ) faire un retour glorieux à son village natal (après son succès au concours national)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X