• (từ cũ, nghĩa cũ) se couvrir d'honneur; se couvrir de gloire
    vinh thân phì gia
    (từ cũ, nghĩa cũ) gloire pour soi et richesses pour sa famille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X