• (nông nghiệp) exposer les mottes de terre labourées pour les laisser se dessécher et devenir friables

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X