• Couvre-sein
  Tablier
  Nói tắt của yếm dãi
  (động vật học) plastron (de tortue)
  (động vật học) fanon (de boeuf); fraise; caroncule (de dindon)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X