• adj

  あくしつ - [悪質]
  dập tắt những lời đồn đại ác ý (xấu bụng): 悪質なうわさを抑える
  はんい - [犯意] - [PHẠM Ý]
  わるぎ - [悪気]
  không có ác ý: ~ のない

  Kinh tế

  あくい - [悪意]
  Explanation: 他人に害を与えようとする心。他人を憎む心。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X