• n

  ライト
  ひかり - [光]
  ともしび - [灯し火] - [ĐĂNG HỎA]
  ともしび - [灯] - [ĐĂNG]
  しょうめい - [照明]
  イルミネーション
  あかり - [明り]
  ánh sáng xuyên qua cửa sổ: 窓から明りがさす
  あかり - [明かり]
  ánh sáng ban ngày: 昼の明かり

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X