• Kỹ thuật

    かしこう - [可視光]
    Explanation: 波長が0.38~0.75μmの光をいう

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X