• exp

  ていきあつ - [低気圧]
  chuyển thành khí áp thấp nhiệt đới: 熱帯性低気圧に変わる
  phát triển từ khí áp thấp nhiệt đới thành bão: 小さな熱帯性低気圧からハリケーンに発達する

  Kỹ thuật

  ロープレッシャ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X