• n

  ネガ
  げんぱん - [原板] - [NGUYÊN BẢN]
  Ghép hai tranh âm bản bằng keo dính: 2枚の原板を接着剤で接合する
  Âm bản đen: ぶりき原板
  âm bản để chế tạo: 製造用原版

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X