• exp

    ぎおん - [擬音]
    làm tiếng mưa bằng âm thanh giả: 擬音で雨の音を出す

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X