• n

  おんしゃ - [恩赦]
  Các tù nhân chính trị yêu cầu chính phủ ân xá: 政治犯は政府に恩赦を求めた
  Thông báo lệnh ân xá đối với tất cả các tù nhân đang chấp hành hình phạt: 服役中の全受刑者に対する恩赦を発表する
  Cân nhắc việc ban ân xá cho ~ : ~に恩赦を与えることを検討する
  アムネスティ
  tổ chức ân xá quốc tế (Amnesty International "AI"- tổ chức quốc tế đấu tranh để bảo vệ tù nhân chính trị và nhân quyền): アムネスティ・インターナショナル (擁護のための国際委員会)
  tháng ân xá thuế (giảm thuế): タックス・アムネスティ月間

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X