• adj

  あさい - [浅い]
  cậu vẫn còn non nớt, ít kinh nghiệm lắm: 君はまだ経験が浅い。
  ít giao tiếp với ai đó: (人)とは付き合いが浅い
  trong lĩnh vực chúng tôi có rất ít kinh nghiệm : この分野でのわれわれの歴史は浅い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X