• n

  オフシーズン
  trận bóng chày ít người xem: オフシーズン野球
  nếu bạn vẫn đi xem thung lũng Yosemite thì cách tốt nhất để tránh đông người (để có ít người) là đi vào lúc trái mùa (du lịch): どうしてもヨセミテ峡谷を見たいなら、人混みを避ける一番の手はオフシーズンに訪れることである

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X