• n, exp

  こうがい - [公害]
  ô nhiễm tiếng ồn vào ban đêm do ~: ~による深夜の騒音公害
  ô nhiễm rác: ごみ公害
  ô nhiễm quân sự: 軍事公害
  ô nhiễm trong các nước xã hội chủ nghĩa: 社会主義の公害

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X