• exp

    たいきおせん - [大気汚染]
    Tại những đô thị lớn người ta không biết rằng nguy cơ không khí bị ô nhiễm đang đè nặng lên cuộc sống của họ.: 大都市の人々は大気汚染の危機が自分たちの生活に重くのしかかっていること知らない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X