• v

    だきあう - [抱き合う]
    ôm nhau thật chặt: しっかりと抱き合う

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X