• adj

  ものやわらか - [物柔らか]
  なごやか - [和やか]
  nét mặt ôn hoà: 和やかな表情
  ちゅうよう - [中庸]
  Ý kiến của anh ấy là ôn hoà.: 彼の意見は中庸を得ている。
  おんわ - [温和]
  Khí hậu ôn hoà: 温和な気候
  Ông ấy là người rất ôn hoà: 彼は大変温和な人だ。
  Người có tính cách ôn hoà: 温和な性質の人
  Nước Anh có thời tiết ôn hoà, dễ chịu: イギリスは温和な天候に恵まれている
  tính cách ôn hòa: 温和な〔人の性格が〕
  khí hậu mưa thuận gió hòa (thái độ ôn hòa): 温和な〔気候・人の態度などが〕
  おんとう - [穏当]
  Anh ta có suy nghĩ ôn hoà.: 彼は穏当な考え方をする。
  Ý kiến ôn hoà: 穏当な意見
  Chính sách ôn hoà: 穏当な方針
  おんけん - [穏健]
  Quốc gia theo đạo Hồi ôn hòa: 穏健なイスラム国家
  Xây dựng một quốc gia đạo Hồi ôn hòa: 穏健なイスラム国家を構築する
  Nhà cộng sản điềm đạm, ôn hòa: 穏健な共産主義者
  Người theo chủ nghĩa dân tộc ôn hòa: 穏健な民族主義者
  người có suy nghĩ điềm tĩnh, ôn hòa: 穏健な考え方の人
  tư tưởng ôn hòa: 穏健な思想
  chính s
  おだやか - [穏やか]
  Sáng nay biển rất ôn hoà.: 今朝は海がとても穏やかだ。
  あたたかい - [暖かい]
  nhìn vào ai với ánh mắt (thân thiện) ôn hoà: (人)を暖かいまなざしで見る
  おだやか - [穏やか]
  ý kiến của anh ta thì ôn hòa nhưng ý kiến của ông chủ anh ta thì cực đoan: 彼の意見は穏やかだが、上司の意見は極端だ
  おんわ - [穏和]
  Mùa đông dễ chịu, ôn hòa: 穏和な冬

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X