• n

  ろうじん - [老人]
  じいさん - [爺さん]
  おじいさん
  おじいさん - [お爺さん]
  おう - [翁] - [ÔNG]
  ông già và biển cả: 老人と海
  ông già lưng còng: 腰の曲がった老人
  ông già lẩm cẩm: もうろくした老人
  ông già sống độc thân: 一人暮らしの老人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X