• n

  おぼうさん - [お坊さん]
  đàn bà, ông sư và gà là 3 kẻ không bao giờ biết thế nào là đủ: 女と坊さんとニワトリは、十分という言葉を知らない。
  miệng ông sư thì bảo không được ăn trộm, nhưng nách lại giấu con ngỗng (miệng nam mô bụng một ồ dao găm): 坊さんは、盗みはいけないと説教しておきながら、袖の中にはガチョウを隠していた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X