• n

  ごうしゅう - [豪州] - [HÀO CHÂU]
  ごうしゅう - [濠洲] - [HÀO CHÂU]
  オーストラリア
  nhờ bộ phim đó, mà nước Úc đã tăng lượng khách du lịch lên con số hàng trăm nghìn: その映画のおかげでオーストラリア(への)旅行者は数百万人増えた
  nếu ở nhật là mùa xuân thì ở Úc lại là mùa thu: 日本で春だと、オーストラリアでは秋だ
  オーストラリア

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X