• n

  よてい - [予定]
  つもり
  こころがまえ - [心構え]
  sẵn sàng tham gia vào viêc hoạch định chính sách: 政策立案に画策するための心構え
  こころがけ - [心掛け]
  いと - [意図]
  Hình như có ý định nào đó đằng sau câu hỏi của anh ấy thì phải: 彼の質問の裏にはどんな意図があるのだろうか?
  Có ý định thuyết giáo ai đó về ~ : (人)に~について説教しようという意図がある

  Kinh tế

  しこう - [志向]
  Category: 財政

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X