• n

  むね - [旨]
  hãy viết văn với ý nghĩa đơn giản: 文は簡潔を旨とせよ
  いみ - [意味]
  Tommy, đèn xanh có ý nghĩa là gì vậy?: トミー、青信号ってどんな意味?
  Nó có nghĩa là dừng: 「止まれ」って意味
  Tuy nhiên, chủ thể kinh tế độc lập hoặc con người tự do không có nghĩa là không phụ thuộc vào những thứ khác: ところで、独立した経済主体あるいは自由な人間とは、ほかに依存しないと意味ではない
  Tôi không hiểu ngh
  いぎ - [意義]
  muốn làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn: 自分の人生を意義あるものにしたい
  ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng công nghệ thông tin: IT革命の歴史的意義
  Ý nghĩa của sự chiến thắng.: 勝つことの意義

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X