• n

  すきずき - [好き好き]
  すききらい - [好き嫌い]
  このみ - [好み]
  ý thích của mỗi người: (人)の特定の好み
  ý thích chung của mọi người: 一般の人の好み

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X