• exp

    にんきがある - [人気がある]
    Phim này khá ăn khách.: この映画はかなり人気がある。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X