• n

  ダイニング
  phòng ăn: ~ ルーム
  いんしょく - [飲食]
  Ông A đã mời chiêu đãi ông B ăn uống tận 150 vạn yên: AさんはBさんを150万円もの飲食でもてなしをした
  Không được ăn uống ở đây: ここでの飲食は禁止されています

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X