• n

  こと - [琴]
  đàn Koto ba cạnh: 三角琴
  mắc dây lên đàn Koto: 琴の琴柱に弦をかける
  lên dây đàn Koto: 琴の糸を締める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X