• n

  れきがん - [礫岩]
  こいし - [小石]
  Chiếc xe ngựa đổ kềnh vì các hòn cuội trên đường đi.: 道に転がる小石が、大きな荷馬車を横倒しにできる。
  Cô gái ấy vừa cầu phúc vừa ném hòn cuội xuống biển.: 彼女は幸運を祈りながら小石を海へ投げた
  ぎょくせき - [玉石] - [NGỌC THẠCH]
  đá cuội lớn: (大きな)玉石
  bờ đá cuội: 玉石の岸
  đường phố rải đá cuội: 玉石を敷いた街路
  nền đá cuội: 玉石基礎
  trộn đá cuội: 玉石混交

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X