• n

  ぎょかく - [漁獲]
  đánh bắt cá để nghiên cứu: 調査漁獲を実施する
  đánh bắt cá vô tổ chức: 無秩序な漁獲
  hạn chế đánh bắt cá trong ~: ~内の漁獲を制限する
  lượng đánh bắt cá cho phép: 漁獲可能量

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X