• v

    でんぽうをうつ - [電報を打つ]
    だでんをする - [打電をする]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X