• n, exp

  きせいのじじつ - [既成の事実]
  phớt lờ sự việc đã rồi (việc đã thành sự thật): ~という既成の事実を無視する
  きせいじじつ - [既成事実]
  chấp nhận cái gì như một sự đã rồi (việc đã thành sự thật): ~を既成事実として認める
  bố trí để thành ra sự đã rồi (việc đã thành sự thật): 既成事実を作る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X