• n, exp

    あしがらみ - [足搦み] - [TÚC NHƯỢC]
    Nhu đạo và Sumo thường sử dụng đòn khóa chân: 柔道とすもうに足搦みがよく使われます

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X