• adj

    こうつごう - [好都合]
    đúng thời cơ đối với hai nước: 両国にとって好都合である

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X