• exp

    よしあし - [善し悪し] - [THIỆN ÁC]
    Không có ai là biết chính xác cái gì tốt và xấu.: 事の善しあしが確実に分かっている人はいない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X