• n

  けいさい - [掲載]
  đăng quảng cáo: 広告掲載
  đăng lời tạ lỗi chính thức trên báo: 新聞への正式な謝罪広告掲載
  bài báo của anh ấy đã được đăng trên mấy tờ giống nhau: 彼の記事は、数紙に同時に掲載された
  quảng bá rộng rãi bài đăng trên số báo ngày...tháng...: _月_日号に掲載されたパブリシティー
  tôi đã gửi bản sơ yếu lý lịch sau
  けいさい - [掲載する]
  đăng ảnh vụ tai nạn lên báo: 事項の写真を ~
  のせる - [載せる]
  đăng quảng cáo trên báo: 新聞に広告を載せる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X