• v

  とうろく - [登録する]
  đăng kí 1 khóa học tâm lí kéo dài 4 năm: 4年次の心理学を履修登録する
  とうきする - [登記する]
  đăng ký thân thế: 身分登記
  ざいせき - [在籍する]
  おうぼ - [応募する]
  Anh ấy đăng ký nghề dạy học.: 彼は教職に応募した。
  Rất nhiều người đăng ký cuộc thi có giải thưởng của báo.: 新聞の懸賞に多くの人が応募した。
  おうじる - [応じる]
  Tôi đăng ký làm hội viên của câu lạc bộ bơi.: 私は水泳部の会員募集に応じた。
  おうぼ - [応募]
  trực tiếp đăng ký: 直接応募
  đăng ký ứng tuyển theo thông báo tuyển dụng đó: その求人広告に応募する

  Kinh tế

  とうき - [登記]
  Category: 対外貿易

  Tin học

  いちぎめ - [位置決め]
  サブスクライブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X