• adj

    たんいつ - [単一]
    Nói một cách chặt chẽ thì người Nhật không phải là một dân tộc đơn nhất.: 厳密に言えば日本人は単一民族ではない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X