• n, exp

  けっせき とどけ - [欠席届]
  Nghỉ học mà không nộp đơn xin nghỉ học: 欠席届(けっせき とどけ)を出さずに学校(がっこう)を休んでいる
  Nộp đơn xin nghỉ học: 欠席届を出す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X