• exp

    とうあつせん - [等圧線] - [ĐẲNG ÁP TUYẾN]
    とうあつしき - [等圧式] - [ĐẲNG ÁP THỨC]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X