• n

  こうどう - [坑道]
  đường hầm cắt ngang: 横断坑道
  đường hầm tiên tiến: 先進坑道
  cửa ra vào đường hầm: 坑道の出入口
  đào đường hầm: 坑道を掘る

  Kỹ thuật

  サブウェイ
  トンネル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X